Zadanie 1
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że suma oczek uzyskanych w obu rzutach będzie równa 7 wynosi:

Zadanie 2
W pewnej klasie 40% uczniów stanowią chłopcy, a 10% spośród nich należy do klubu tenisowego. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrany uczeń tej klasy należy do klubu tenisowego?

Zadanie 3
Wybieramy losowo punkt koła. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrany punkt należy do trójkąta równobocznego wpisanego w to koło?

Zadanie 4
W pudełku jest dziesięć kul: 2 niebieskie, 5 zielonych i 3 czerwone. Losujemy dwie kule. Prawdopodobieństwo, że obie kule będą tego samego koloru, wynosi:

Zadanie 5
Ze zbioru mimetex:\normalsize{\{1, 3, 7, 8, 9, 15, 20 \}} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest nieparzysta lub podzielna przez 3, wynosi:

Zadanie 6
Rzucamy 10 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że co najmniej raz wypadnie orzeł, wynosi:

Zadanie 7
Pięcioosobowa grupa przyjaciół wybrała się do teatru. Na ile sposobów mogą zająć wykupione miejsca na widowni?

Zadanie 8
Na ile sposobów mogą zająć miejsca w pięcioosobowym samochodzie rodzice i dwójka dzieci, jeśli wiadomo, że rodzice siedzą z przodu?

Zadanie 9
Wszyscy pracownicy pewnej firmy w czasie przerwy śniadaniowej piją kawę lub herbatę. 70% z nich pije kawę, a 50% - herbatę. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrany pracownik tej firmy pije na śniadanie kawę, ale nie pije herbaty, wynosi:

Zadanie 10
Na półce chcemy ustawić 10 książek: 3 słowniki i 7 poradników. Na ile sposobów możemy to zrobić, jeżeli wszystkie słowniki mają stać obok siebie?