Zadanie 1
Prostokąt ABCD o bokach długości mimetex: 2 i mimetex: 5 rozcięto na dwa prostokąty, z których jeden jest podobny do prostokąta ABCD. Skala podobieństwa prostokąta ABCD do utworzonego prostokąta wynosi:

Zadanie 2
Trójkąt równoramienny A'B'C' o podstawie mimetex: 10cm jest podobny do trójkąta ABC w skali mimetex: 2. Ramię trójkąta ABC wynosi mimetex: 4cm. Obwód trójkąta A'B'C' wynosi:

Zadanie 3
Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe?

Zadanie 4
Czworokąt ABCD o polu mimetex: 54\!\!cmmimetex: ^2 jest podobny do czworokąta A'B'C'D' w skali mimetex: 3. Pole czworokąta A'B'C'D' wynosi:

Zadanie 5
Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta DAC w skali:Zadanie 6
Na którym rysunku przedstawione trójkąty nie są podobne?


Zadanie 7
Proste mimetex:\normalsize{a} i mimetex:\normalsize{b} są równoległe. Odcinki mimetex:\normalsize{x} i mimetex:\normalsize{y} mają długości:Zadanie 8
Trójkąty podobne do trójkąta ABD to:


Zadanie 9
Trójkąt ABC przecięto prostą równoległą do boku AB, otrzymując trójkąt i trapez. Trójkąt ABC ma pole równe mimetex: 64. Pole wyciętego trapezu wynosi.


Zadanie 10
Paweł o wzroście mimetex: 1,8 rzuca cień długości mimetex: 2,4m i stoi obok drzewa, którego cień jest długości mimetex: 10m. Drzewo to ma wysokość: