Zadanie 1
Wskaż liczbę większą niż mimetex:\normalsize{7^{sqrt {2}}}.

Zadanie 2
Liczby mimetex: a=5^6:(0,2)^{-8}, \; b= \log _{\frac{2}{3}} \left( 2,25 \right), \; c=\sqrt{48} - \sqrt{27}, \; d=2^{2,5} \cdot 16^{-0,5} ustawione w porządku rosnącym to:

Zadanie 3
Liczba mimetex: 2,1\cdot 10^{-23} jest od liczby mimetex: 7 \cdot 10^{-20}:

Zadanie 4
Rozwiązaniem równania mimetex: \log x = \frac{1}{2} jest liczba:

Zadanie 5
Rozwiązaniem równania mimetex:\normalsize{\log _{c} 25=2} jest liczba:

Zadanie 6
Wyznacz mimetex:\normalsize{m} ze wzoru mimetex:\normalsize{T=k \cdot a^{m+1}}.

Zadanie 7
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{{\frac{\log_6 12 + \log_6 3 - \log_6 6 }{\log_{\frac{1}{3}} 3}} wynosi:

Zadanie 8
Z podanych poniżej wzorów funkcji wybierz te, które przedstawiają tą samą funkcję.
mimetex:\normalsize{a(x)=5^{x+2}}, mimetex:\normalsize{b(x)=25+5^{x}}, mimetex:\normalsize{c(x)=5^{x} \cdot 5^2}, mimetex:\normalsize{d(x)=5^{x}+2}, mimetex:\normalsize{e(x)=5^{2x}}, mimetex:\normalsize{f(x)=5^{x^2}}


Zadanie 9
Dane są funkcje mimetex:\normalsize{f(x)=2^{x}} i mimetex:\normalsize{g(x)= {(\frac{1}{3}})^{x}}. Które z wykresów przedstawiają te funkcje?Zadanie 10
Rozwiązaniem równania mimetex: 3^{x} = 12 \cdot 6^{x-1} jest liczba: