Zadanie 1
Trzy pierwsze wyrazy ciągu mimetex:\normalsize{a_n=2^n+n} to:

Zadanie 2
Który z ciągów: mimetex:\normalsize {a_n=-3n}, mimetex:\normalsize {b_n=\frac {1}{3}n-1}, mimetex:\normalsize {c_n= (\frac {1}{2})^n} i mimetex:\normalsize {d_n=(-5)^n} jest rosnący?

Zadanie 3
Wzór ogólny ciągu mimetex:\normalsize {1, \quad \frac{4}{3},\quad \frac{3}{2}, \quad \frac{8}{5}, \quad \frac{5}{3}, \quad \frac{12}{7}, \quad ... } to:

Zadanie 4
W ciągu arytmetycznym mimetex:\normalsize{a_4= -3} oraz mimetex:\normalsize{a_{10}= 12}. Wyraz mimetex:\normalsize{a_{21}} tego ciągu jest równy:

Zadanie 5
Oblicz piąty, dziewiąty i trzynasty wyraz ciągu arytmetycznego, w którym mimetex:\normalsize{a_1=-2,5} i mimetex:\normalsize{r=5}.

Zadanie 6
Suma pięciu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego mimetex:\normalsize{a_n= \frac {2}{3^n}} wynosi:

Zadanie 7
Suma trzydziestu pięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego mimetex:\normalsize{a_n=4+3n} wynosi:

Zadanie 8
Które z ciągów: mimetex:\normalsize{a_n= 4+3^n}, mimetex:\normalsize{b_n= \frac{1}{2^n}}, mimetex:\normalsize{c_n= {2^n}+{3^n}}, mimetex:\normalsize{d_n= 5n^2} i mimetex:\normalsize{e_n= {2^n} \cdot {5^{n-1}}} są ciągami geometrycznymi?

Zadanie 9
Suma wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych wynosi:

Zadanie 10
Pan Jan wpłacił mimetex: 20 000 zł na lokatę o oprocentowaniu wynoszącym mimetex: 6\% w skali roku. Jaki będzie stan jego oszczędności po upływie mimetex: 4 lat, jeśli pan Jan nie będzie dokonywał w tym czasie żadnych wpłat ani wypłat?