Zadanie 1
Oblicz tangensy kątów mimetex:\normalsize{\alpha} i mimetex:\normalsize{\beta}.Zadanie 2
Oblicz długość odcinka mimetex:\normalsize{a}, wiedząc, że mimetex:\normalsize{\cos \gamma = \frac {5}{14}}.Zadanie 3
Wyrażenie mimetex:\normalsize{\frac {tg ^2 60^{\circ}+ \sin 30^{\circ} \cdot \cos 60^{\circ}}{1-4 \cdot \cos 45 ^{\circ}}} ma wartość:

Zadanie 4
Długość cięciwy, na której oparty jest zaznaczony na rysunku kąt, wynosi:Zadanie 5
Korzystając z tabeli, oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego jeden z kątów ma miarę mimetex:\normalsize{35^{\circ}}, a dłuższa przyprostokątna ma 7 cm.Zadanie 6
Korzystając z tabeli, oblicz pole równoległoboku, którego boki mają długości 3 cm i 6 cm, a kąt ostry ma miarę około mimetex:\normalsize{42^{\circ}}.Zadanie 7
Deska o długości 5 m oparta jest o ścianę na wysokości 4 m. Ile wynosi tangens kąta, pod jakim jest nachylona do poziomu ta deska?

Zadanie 8
Pole trapezu przedstawionego na poniższym rysunku wynosi:Zadanie 9
Jeżeli mimetex:\normalsize{\alpha} jest kątem ostrym i mimetex:\normalsize{\sin \alpha = \frac {1}{3}}, to:

Zadanie 10
Samolot startuje pod kątem mimetex:\normalsize{30^{\circ}} do poziomu. Po jakim czasie wzniesie się na wysokość 500 m, jeśli jego średnia prędkość wynosi mimetex:\normalsize{300 \frac {km}{h}}?