Zadanie 1
Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji g(x)= - (x + 1)² - 3?Zadanie 2
Znajdź wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku W =(-7,6) przechodząca przez punkt P=(1,-2).

Zadanie 3
Współrzędne wierzchołka paraboli mimetex:\normalsize{y= 4\({\frac{3}{2}x-1\)^2-2 to:

Zadanie 4
Dla jakich argumentów funkcja mimetex:\normalsize{k(x)=x^{2}-2x+5} jest rosnąca?

Zadanie 5
Wzór funkcji mimetex:\normalsize{y=-x^{2}+2x-3}zapisany w postaci kanonicznej to:

Zadanie 6
Współrzędne punktów przecięcia paraboli mimetex:\normalsize{y=\frac{1}{2}x^{2}-2x+2} z osiami układu współrzędnych to:

Zadanie 7
Miejsca zerowe paraboli mimetex:\normalsize{y=\frac{1}{3}x^{2}-x+\frac{2}{3} to:

Zadanie 8
Zbiór rozwiązań nierówności mimetex:\normalsize{x^{2}-x-12 \geq 0} to:

Zadanie 9
Dla jakich argumentów wartości funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=x^2+x-2} są większe od wartości funkcji mimetex:\normalsize{h(x)=x+2}?

Zadanie 10
Współrzędne punktów przecięcia wykresów funkcji mimetex:\normalsize{y=\frac{1}{4}x^2+2x+6} oraz mimetex:\normalsize{y=5x+1} to: