Zadanie 1
Trójkąt może mieć boki długości:

Zadanie 2
W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 5, a przeciwprostokątna - 13. Jaką długość ma wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego?

Zadanie 3
Wysokość trójkąta równobocznego ma długość mimetex:\normalsize {3 \sqrt {3}}. Jego pole wynosi:

Zadanie 4
Obwód kwadratu, w którym przekątna jest o 2 dłuższa od boku, jest równy:

Zadanie 5
Pole trapezu równoramiennego wynosi mimetex:\normalsize {24 \text {cm}^2}. Jego wysokość jest 2 razy krótsza od dłuższej podstawy, a krótsza podstawa ma długość mimetex:\normalsize {4 \text {cm}}. Długość ramienia tego trapezu to:

Zadanie 6
Dwunastokąt ma:

Zadanie 7
Bok sześciokąta foremnego ma długość mimetex:\normalsize {\sqrt {3}}. Zatem jego pole wynosi:

Zadanie 8
Miara kąta mimetex:\normalsize {\alpha} wynosi:


Zadanie 9
Miary kątów równoległoboku, w którym kąt ostry jest 3 razy mniejszy od kąta rozwartego, to:

Zadanie 10
Długość okręgu opisanego na prostokącie o wymiarach 3cm i 4cm wynosi: