Zadanie 1
Ile liczb spośród podanych poniżej to liczby wymierne?
mimetex:\normalsize{a= -5 \frac{1}{8}}, mimetex:\normalsize{b=0,555...}, mimetex:\normalsize{c=\sqrt{2}+4}, mimetex:\normalsize{d=\pi}, mimetex:\normalsize{e=15,(24)}


Zadanie 2
W pewnej klasie jest 14 dziewcząt i 18 chłopców. O ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt?

Zadanie 3
Rozwiązaniem równania mimetex:\normalsize{\frac{x}{x-2}= \frac {x+2}{x-3}} jest liczba:

Zadanie 4
Rozwiązaniem układu równań mimetex:\normalsize  \left{5a-4b=7 \\ 3a+7(a-b)=2 \qquad \ jest para liczb:

Zadanie 5
Dane są zbiory: mimetex:\normalsize A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, mimetex:\normalsize B = \{2, 3, 4, 5\}.
Zatem mimetex:\normalsize A \cap B jest równy:


Zadanie 6
Po wyznaczeniu mimetex:\normalsize {s} z równania mimetex:\normalsize {t= \frac{5s+3t}{2}+s} otrzymamy:

Zadanie 7
Równanie mimetex:\normalsize {6x^2-13x+5=0}:

Zadanie 8
Rozwiązaniem równania mimetex:\normalsize {-3x^2+2x+1=0} są liczby:

Zadanie 9
Basen ma wymiary 4m i 8m. Z kranu leci woda z szybkością 40 litrów na minutę. Jak długo kran musi być odkręcony, aby poziom wody w basenie wyniósł 1,5m?

Zadanie 10
Pan Kowalski wpłacił do banku 10 000zł na lokatę kwartalną o oprocentowaniu 6% w skali roku. Ile wyniosą odsetki po upływie terminu lokaty?