Zadanie 1
Które z poniższych przyporządkowań nie jest funkcją?


Zadanie 2
Dziedziną funkcji przedstawionej na rysunku poniżej jest zbiór:Zadanie 3
Który z punktów mimetex:\normalsize{A=(-5, -8 \frac{1}{2}), mimetex:\normalsize{B=(0,1), mimetex:\normalsize{C=(2,1) i mimetex:\normalsize{D=(7,-11) należy do wykresu funkcji mimetex:\normalsize{g(x)= -2x+ \frac{3}{\sqrt{x+9}}?

Zadanie 4
Funkcja liniowa przechodząca przez punkty mimetex:\normalsize{C=(0,-2) i mimetex:\normalsize{D=(1,-3 \frac{1}{4}) ma wzór:

Zadanie 5
Funkcja liniowa, której wykres przechodzi przez punkt mimetex:\normalsize{A=(-{\frac{1}{2},2) i jest równoległy do wykresu funkcji mimetex:\normalsize{y={-\frac{1}{2}x+1, ma wzór:

Zadanie 6
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji mimetex:\normalsize f. Które zdanie jest prawdziwe?Zadanie 7
Poniżej przedstawiono wykres funkcji mimetex:\normalsize h oraz wykres funkcji mimetex:\normalsize h_{1}= h(x-2). Który z wykresów przedstawia obie te funkcje?Zadanie 8
Wykres funkcji mimetex:\normalsize g(x)= \frac{x+1}{x-2} przekształcono symetrycznie względem osi x, a następnie otrzymany wykres przesunięto o 2 jednostki w górę. Wzór funkcji o tak otrzymanym wykresie ma postać:

Zadanie 9
Miejscem zerowym funkcji mimetex:\normalsize f(x)= \left{-2x+1 \qquad \text{dla} \qquad {x \leq 4} \\ \qquad 5 \qquad \text{dla} \qquad \qquad x > 4 \right jest:

Zadanie 10
Dla jakich argumentów wartości funkcji mimetex:\normalsize h(x)= -{\frac{1}{3}x -1} są niedodatnie?