Zadanie 1
Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Bok AB ma długość:Zadanie 2
Który z trójkątów o podanych długościach boków nie jest trójkątem prostokątnym?

Zadanie 3
Przekątne rombu mają długości mimetex:\normalsize{4\sqrt{5}}cm i mimetex:\normalsize{8}cm. Obwód tego rombu wynosi:

Zadanie 4
Pole trójkąta równoramiennego o bokach 17cm, 17cm i 16cm wynosi:

Zadanie 5
Obwód trójkąta o wierzchołkach A=(2,-2), B=(5,2) i C=(2,6) wynosi:

Zadanie 6
Obwód trójkąta równobocznego o wysokości mimetex:\normalsize{3\sqrt{3}} wynosi:

Zadanie 7
Pola kwadratów o przekątnych mimetex:\normalsize{3\sqrt{2}} i mimetex:\normalsize{6} różnią się:

Zadanie 8
Obwód trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej długości 10, którego jeden z kątów ostrych ma miarę mimetex:\normalsize{30^{\circ}}, wynosi:

Zadanie 9
Wysokość domu, którego schematyczny rysunek przedstawiono poniżej, wynosi:Zadanie 10
Krótsza przekątna równoległoboku o bokach długości 8cm i 10cm dzieli go na dwa trójkąty prostokątne. Pole tego równoległoboku jest równe: