Zadanie 1
Fonetyka to dział nauki o języku, który nie zajmuje się:

Zadanie 2
Zespół organów biorących udział w wytwarzaniu dźwięków mowy to:

Zadanie 3 Zobacz podpowiedź
Głoska jest:

Zadanie 4
Elementem mowy nie jest:

Zadanie 5 Zobacz podpowiedź
Liczba liter odpowiada liczbie głosek w wyrazie:

Zadanie 6 Zobacz podpowiedź
Właściwy podział wyrazu dziesięcioro na głoski to:

Zadanie 7 Zobacz podpowiedź
Właściwy podział wyrazu przesunięcie na litery to:

Zadanie 8 Zobacz podpowiedź
Wyraz niespodzianka składa się z:

Zadanie 9 Zobacz podpowiedź
Wyraz niespodziewany składa się z:

Zadanie 10 Zobacz podpowiedź
Głoska, która jest też wyrazem, to:

Zadanie 11 Zobacz podpowiedź
Litera i nie jest znakiem głoski j w wyrazie:

Zadanie 12 Zobacz podpowiedź
Litera i jest wyłącznie znakiem miękkości głoski w wyrazie:

Zadanie 13 Zobacz podpowiedź
Litera i jest znakiem miękkości głoski oraz znakiem spółgłoski j w wyrazie:

Zadanie 14
Szereg, w którym zapisano tylko spółgłoski nosowe, to:

Zadanie 15
Samogłoska nosowa znajduje się w wyrazie:

Zadanie 16
Szereg, w którym głoska różnicuje znaczenie wyrazu, to:

Zadanie 17
Para głosek różniąca się pod względem dźwięczności to:

Zadanie 18 Zobacz podpowiedź
Bezdźwięczne odpowiedniki spółgłosek dz, dż, dź zapisano w szeregu:

Zadanie 19
Niezgodnie z wymową zapisuje się wyraz:

Zadanie 20
Upodobnienie to:

Zadanie 21 Zobacz podpowiedź
W wyrazie babka zaszło:

Zadanie 22
Upodobnienie postępowe:

Zadanie 23 Zobacz podpowiedź
W wyrazie także zaszło:

Zadanie 24 Zobacz podpowiedź
Więcej niż jedno upodobnienie fonetyczne zachodzi w wyrazie:

Zadanie 25 Zobacz podpowiedź
Utrata dźwięczności na końcu wyrazu zachodzi w wyrazie:

Zadanie 26
Ubezdźwięcznienie wsteczne zachodzi w wyrazie:

Zadanie 27 Zobacz podpowiedź
Uproszczenie grupy spółgłoskowej następuje w wyrazie:

Zadanie 28
Charakterystyczny dla języka polskiego akcent w zdecydowanej większości wyrazów pada na:

Zadanie 29
W wyrazie wicekról akcent pada na:

Zadanie 30
Poprawnie zaznaczono akcent w wyrazie:

Zadanie 31
Niepoprawne miejsce podziału przy przenoszeniu z wersu do wersu zaznaczono w wyrazie:

Zadanie 32
Na przedostatnią sylabę akcent pada w wyrazie:

Zadanie 33
Wyraz, w którym zaznaczono poprawne akcentowanie, to:

Zadanie 34
Wyraz, w którym akcent zaznaczono niepoprawnie, to: