Zadanie 1
Grecy nazywali swój kraj:

Zadanie 2
Co rozumiemy przez termin polis?

Zadanie 3
Wskaż element, który nie był wspólny dla starożytnych Greków:

Zadanie 4
Starożytni Grecy zakładali kolonie z powodu:

Zadanie 5
„Barbarzyńcą” był dla starożytnych Greków każdy:

Zadanie 6
Straszliwego potwora Minotaura zabił:

Zadanie 7
Tartar to:

Zadanie 8
Grecki bóg, któremu towarzyszyło dziewięć Muz, to:

Zadanie 9
W każdym greckim domu płonął ogień poświęcony bogini:

Zadanie 10
Zaznacz stwierdzenie, które nie odnosi się do greckich bogów:

Zadanie 11
Syzyf został skazany przez bogów na:

Zadanie 12
Pytia była:

Zadanie 13
Zawody sportowe, które odbywały się co cztery lata w Olimpii, starożytni Grecy nazywali:

Zadanie 14
W Olimpii znajdowało się sanktuarium poświęcone:

Zadanie 15
„Pokój boży” oznaczał:

Zadanie 16
Wśród antycznych dyscyplin olimpijskich nie było:

Zadanie 17
Nazwą pankration Grecy określali:

Zadanie 18
Pierwsze znane nam antyczne igrzyska olimpijskie odbyły się:

Zadanie 19
Lacedemon to:

Zadanie 20
Helotami nazywano:

Zadanie 21
Piesi ciężkozbrojni wojownicy greccy to:

Zadanie 22
Powrót z bitwy z tarczą oznaczał, że Spartanin:

Zadanie 23
Wojskowa organizacja państwa spartańskiego wynikała z:

Zadanie 24
Arystokracja to ustrój, w którym rządy należą do:

Zadanie 25
Kto podzielił Ateńczyków na cztery klasy majątkowe?

Zadanie 26
Głównymi instytucjami demokracji ateńskiej były:

Zadanie 27
Do zadań Zgromadzenia Ludowego nie należało:

Zadanie 28
Rada Pięciuset:

Zadanie 29
Ostracyzm to inaczej:

Zadanie 30
Demokracja bezpośrednia polega na tym, że o sprawach państwa:

Zadanie 31
Armia perska, która w 490 roku p.n.e. wylądowała pod Maratonem, zagrażała:

Zadanie 32
Wodzem, który przekonał Ateńczyków do budowy floty wojennej, był:

Zadanie 33
Co się stało w 480 roku p.n.e. pod Termopilami?

Zadanie 34
Leonidas był:

Zadanie 35
Grecy pokonali Persów na morzu w bitwie pod:

Zadanie 36
Greckie polis założyły Związek Morski, aby:

Zadanie 37
Człowiekiem, który decydował o polityce Aten po wojnach perskich, był:

Zadanie 38
Zabudowane świątyniami wzgórze w sercu Aten nosiło nazwę:

Zadanie 39
Autorem tragedii Antygona był:

Zadanie 40
Co nowego wniósł do filozofii Sokrates?

Zadanie 41
Które z poniższych zdań o Platonie jest nieprawdziwe?

Zadanie 42
Kto wygrał wojnę peloponeską (431–404 p.n.e.)?

Zadanie 43
W wyniku bitwy pod Cheroneją (338 rok p.n.e.):

Zadanie 44
Osobistym nauczycielem młodego Aleksandra Wielkiego był:

Zadanie 45
Które zdanie o Aleksandrze Wielkim jest nieprawdziwe?

Zadanie 46
Kulturą hellenistyczną albo hellenizmem nazywamy: