Zadanie 1
Fotele w sali kinowej ustawione są w rzędach, po 18 foteli w każdym rzędzie. Ania i Hania chcą zająć miejsca w 11. rzędzie. Można je wybrać na:

Zadanie 2
Zosia ma 7 różnych bluzek, 5 spódnic i 4 pary spodni. Do każdej bluzki może wybrać spódnicę lub parę spodni. W ten sposób Zosia może utworzyć:

Zadanie 3
Romek ma w kurtce cztery kieszenie. Prawdopodobieństwo tego, że telefon i klucze schowa do różnych kieszeni wynosi:

Zadanie 4
Ustalamy wymiary boków prostokąta, rzucając dwiema kostkami: sześcienną i czworościenną. Na ściankach sześciennej kostki znajdują się liczby od 1 do 6, a na ściankach czworościennej – od 1 do 4. Prawdopodobieństwo tego, że pole losowo wybranego w ten sposób prostokąta będzie wyrażone liczbą parzystą wynosi:

Zadanie 5
Z pudełka zawierającego kule ponumerowane liczbami od 1 do 7 losujemy bez zwracania dwie kule. Prawdopodobieństwo tego, że suma liczb na wylosowanych kulach będzie nieparzysta, wynosi: