Zadanie 1
Prosta AB jest styczna w punkcie B do okręgu o środku S i promieniu 5 cm. Odcinek AB ma 12 cm. Długość odcinka AS wynosi:

Zadanie 2
Jak położone są względem siebie dwa okręgi, jeśli jeden z nich ma środek w punkcie A = (2,2) i promień długości 4, a drugi ma środek w punkcie B = (2,5) i promień długości 1?

Zadanie 3
Długość okręgu o średnicy 5 wynosi:

Zadanie 4
Obwód ,,kwiatka" przedstawionego na rysunku jest równy:Zadanie 5
Pole koła o promieniu 3 wynosi:

Zadanie 6
Koło o polu mimetex:\normalsize{64 \pi} ma średnicę długości:

Zadanie 7
Koło o obwodzie mimetex:\normalsize{20 \pi}cm ma pole równe:

Zadanie 8
Klomb w kształcie koła o promieniu 6 m postanowiono obsadzić stokrotkami i bratkami, według schematu przedstawionego na poniższym rysunku. Jakich kwiatów: stokrotek czy bratków trzeba kupić więcej? Zakładamy, że na 1 m² potrzeba takiej samej liczby sadzonek bratków i stokrotek.Zadanie 9
Rulon kartonu o średnicy 12 cm obwiązano dwukrotnie sznurkiem, który następnie zawiązano. Na węzeł zużyto 5 cm sznurka. Oceń, która z podanych długości była długością użytego sznurka.

Zadanie 10
Pole obszaru zacieniowanego na poniższym rysunku wynosi: