Zadanie 1
Suma wszystkich krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 5 cm wynosi:

Zadanie 2
20 litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach:

Zadanie 3
Przekątne graniastosłupa prostego czworokątnego o wysokości 12 cm mają długości 13 cm i 15 cm. Długości przekątnych podstaw tego graniastosłupa różnią się o:

Zadanie 4
Ściany boczne ostrosłupów są:

Zadanie 5
Podstawą ostrosłupa, który ma 12 krawędzi, jest:

Zadanie 6
Który rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa?Zadanie 7
Krawędź czworościanu foremnego o polu powierzchni całkowitej równym mimetex:\normalsize{49 \sqrt{3}} dm² wynosi:

Zadanie 8
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4 cm i wysokości 6 cm wynosi:

Zadanie 9
Podstawą ostrosłupa jest trapez o podstawach długości 4 cm i 6 cm oraz wysokości 5 cm. Wysokość ostrosłupa ma 12 cm. Jego objętość wynosi:

Zadanie 10
Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 10 cm wynosi 12 cm. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa wynosi: