Zadanie 1
Wrzesień pewnego roku miał 40% dni słonecznych, 12 dni deszczowych, a mimetex:\normalsize\frac{1}{5} dni tego miesiąca stanowiły dni wietrzne. Których dni było najmniej w tym miesiącu?

Zadanie 2
Miesiąc temu Zosia znała 300 słówek z języka francuskiego, a teraz zna ich 360. O ile procent więcej słówek Zosia nauczyła się w ciągu miesiąca?

Zadanie 3
Koszt brutto naprawy komputera to 129,60 zł. Stawka VAT na tego typu usługi wynosi 8%. Ile złotych wynosi podatek VAT?

Zadanie 4
Na lokatę roczną o stałym oprocentowaniu wpłacono 3500 zł, a po upływie roku uzyskano z niej 3815 zł. Oprocentowanie tej lokaty wynosiło:

Zadanie 5
Pan Jan przedstawił na diagramie przychody ze sprzedaży jabłek w swoim sklepie w podziale na kwartały. W trzecim kwartale sprzedał jabłka za 1800 zł. Roczne przychody pana Jana ze sprzedaży jabłek wyniosły:


Zadanie 6
W pewnej klasie jest 24 uczniów. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 3:5. Ile dziewcząt i ilu chłopców jest w tej klasie?

Zadanie 7
Ania 5 litrów soku rozcieńczyła wodą w stosunku 2 : 3. Ile litrów napoju otrzymała?

Zadanie 8
W pudełku były cztery zielone kule, pięć czerwonych i sześć białych. Staś jako pierwszą wylosował białą kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania przez niego drugiej białej kuli jest teraz:

Zadanie 9
Kilogram lodu wyjęto z chłodni, po czym podgrzewano aż do wrzenia. Jak wiadomo, lód topi się w stałej temperaturze i woda powstała z tego lodu również wrze w stałej temperaturze. Który z poniższych wykresów przedstawia to zjawisko?

Zadanie 10
Na podstawie wykresu przedstawiającego zjawisko opisane w zadaniu 9 odpowiedz, o ile stopni zmieniła się temperatura ogrzewanej substancji.