Zadanie 1
Ile wynosi suma miar kątów mimetex:\normalsize{\alpha} i mimetex:\normalsize{\beta} zaznaczonych na poniższym rysunku?Zadanie 2
Wysokości równoległoboku są równe 6 cm i 8 cm, a krótszy bok ma 9 cm. Długość drugiego boku tego równoległoboku wynosi:

Zadanie 3
Trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Bok AB ma długość:Zadanie 4
Przekątne rombu mają długości mimetex:\normalsize{4\sqrt{5}} cm i mimetex:\normalsize{8} cm. Obwód tego rombu wynosi:

Zadanie 5
Pole rombu o boku 5 cm i jednej z przekątnych 6 cm wynosi:

Zadanie 6
Pole trójkąta równoramiennego o bokach 17 cm, 17 cm i 16 cm wynosi:

Zadanie 7
Obwód trójkąta równobocznego o wysokości mimetex:\normalsize{3\sqrt{3}} wynosi:

Zadanie 8
Pola kwadratów o przekątnych mimetex:\normalsize{3\sqrt{2}} i mimetex:\normalsize{6} różnią się:

Zadanie 9
Obwód trójkąta ABC przedstawionego na poniższym rysunku wynosi:Zadanie 10
Obwód trójkąta o wierzchołkach A = (2,-2), B = (5, 2) i C = (2, 6) wynosi: