Zadanie 1
Długości boków pewnego prostokąta wyrażają się kolejnymi liczbami parzystymi. Krótszy bok ma długość mimetex:\normalsize{2n+4}. Obwód prostokąta wynosi:

Zadanie 2
Długości boków pewnego prostokąta wyrażają się kolejnymi liczbami naturalnymi. Dłuższy bok wynosi mimetex:\normalsize{3n-3}. Pole tego prostokąta jest równe:

Zadanie 3
Po uproszczeniu wyrażenia mimetex:\normalsize{\frac{15x-5}{5}-4\cdot\frac{3x-6}{3}} otrzymamy:

Zadanie 4
Wartość liczbowa wyrażenia mimetex:\normalsize{2y(y^{2}-3y+1)-3(y^{3}-2y^{2}+y)} dla mimetex:\normalsize{y=-1} wynosi:

Zadanie 5
Wyrażenie mimetex:\normalsize 3a(2b-4a)-2b(3a-4b) można przekształcić do postaci:

Zadanie 6
Rozwiązaniem równania mimetex:\normalsize{\frac{x-1}{3x}=\frac{x-2}{3x-2}} jest:

Zadanie 7
Równanie mimetex:\normalsize{\frac{x}{3x-1} = \frac{5}{6}} można zapisać w postaci:

Zadanie 8
Dwie puszki farby wystarczają na pomalowanie 3 m² powierzchni. Ile puszek farby należy kupić, aby pomalować 15 m² powierzchni?

Zadanie 9
Które z poniższych równań ma nieskończenie wiele rozwiązań?

Zadanie 10
Na ogrodzenie prostokątnej działki potrzeba 50 m siatki. Długość tej działki jest o 5 m krótsza od podwojonej szerokości. Pole tej działki wynosi: