Zadanie 1
Pitagoras, który urodził się w roku DLXXII p.n.e., a zmarł w roku CDXCVII p.n.e. żył:


Zadanie 2
Reszta z dzielenia liczby k przez 5 jest równa 2, a reszta z dzielenia liczby m przez 5 wynosi 3. Reszta z dzielenia sumy liczb k i m przez 5 wynosi:

Zadanie 3
Która informacja jest fałszywa?

Zadanie 4
Dane są liczby: a=1,(6); b=mimetex:\normalsize{1\frac{3}{5}}; c=mimetex:\normalsize{\sqrt{1{\frac{11}{25}}}; d=mimetex:\normalsize{({1\frac{2}{5})^{2}}. Ustawiając je w kolejności od największej do najmniejszej, otrzymamy:

Zadanie 5
Wskaż nierówność prawdziwą:

Zadanie 6
Milion sekund to około:

Zadanie 7
Wynikiem działania mimetex:\normalsize{(-70)^{5}:35^{5} jest:

Zadanie 8
mimetex:\normalsize{\frac{1}{3}} kieszonkowego Magda przeznaczyła na zakup książek, mimetex:\normalsize{\frac{3}{12}} – na bilety do kina, mimetex:\normalsize{\frac{2}{8}} – na płyty, a pozostałą kwotę postanowiła zaoszczędzić na wakacyjny wyjazd. Największą część kieszonkowego Magda przeznaczyła na:

Zadanie 9
Dane są liczby mimetex:\normalsize a=5,2\cdot 10^{-12} i mimetex:\normalsize b=1,6\cdot 10^{-11}. Ich suma wynosi:

Zadanie 10
Wartość wyrażeniamimetex:\normalsize{\frac{\sqrt[3]{-128}}{\sqrt[3]{2}}\cdot(-0,75)^{5}\cdot(1\frac{1}3})^{4} wynosi: