Zadanie 1
Dane są funkcje: mimetex:\normalsize f(x)= \left{x^2 \qquad \text{dla} \qquad {x \geq 3} \\ 2x+3 \qquad \text{dla} \qquad {x < 3} \right, mimetex:\normalsize g(x)= \left{-x^2+4 \qquad \text{dla} \qquad {x < 3} \\ -x-2 \qquad \text{dla} \qquad {x \geq 3} \right, mimetex:\normalsize h(x)= \left{-x^2+2 \qquad \text{dla} \qquad {x > 3} \\ -x-2 \qquad \text{dla} \qquad {x \leq 3} \right. Granicę w punkcie 3:

Zadanie 2
mimetex:\normalsize{\lim_{x \to 2}\sqrt{x^2+5}} jest równa:

Zadanie 3
Dana jest funkcja mimetex:\normalsize{f(x)=\frac{2x-1}{|3x-3|}}. Granica funkcji mimetex:\normalsize{f} w punkcie 1:

Zadanie 4
Jeżeli mimetex:\normalsize{\lim_{x \to x_{0}}\frac{5x^2-x}{x+3}=1}, to:

Zadanie 5
Funkcja mimetex:\normalsize f(x)= \left{x^2+2p \qquad \text{dla} \qquad {x > 2} \\ px+p \qquad \text{dla} \qquad {x \leq 2} \right jest ciągła w punkcie 2, gdy:

Zadanie 6
Wskaż zdanie fałszywe

Zadanie 7
Granica funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=4 \cdot 5^x - 3 \cdot 7^x} w mimetex:\normalsize{+\infty}:

Zadanie 8
Która spośród podanych granic jest obliczona prawidłowo?

Zadanie 9
Granica funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=\frac{x^2-16}{x^2-x-12}} w punkcie 4:

Zadanie 10
Dane są funkcje mimetex:\normalsize{f(x)=\frac{3}{x^2-25}} i mimetex:\normalsize{g(x)=\frac{3}{(x-5)^2}}. Granica mimetex:\normalsize{\lim_{x \to 5^{-}}(f(x)-g(x))}: