Zadanie 1
Wiadomo, że mimetex:\normalsize{P(A')=0,6}, mimetex:\normalsize{P(B')=0,7} i mimetex:\normalsize{P(A \cup B)=0,4}. mimetex:\normalsize{P(A \cap B)} jest równe:

Zadanie 2
Zdarzenie mimetex:\normalsize{A \cup B} jest pewne, zdarzenia mimetex:\normalsize{A} i mimetex:\normalsize{B} wykluczają się oraz mimetex:\normalsize{P(A)=0,62}. Zatem mimetex:\normalsize{P(B)} jest równe:

Zadanie 3
Rzucono dwiema różnymi sześciennymi kostkami do gry. Suma wyników na obu kostkach jest nieparzysta. Prawdopodobieństwo, że suma ta wynosi 7 jest równe:

Zadanie 4
Zdarzenia mimetex:\normalsize{A} i mimetex:\normalsize{B} zawarte w zbiorze mimetex:\normalsize{\Omega} spełniają warunki: mimetex:\normalsize{P(A)=0,4}, mimetex:\normalsize{P(B)=0,3} oraz mimetex:\normalsize{P(A \cup B)=0,5}. Suma mimetex:\normalsize{P(A|B)} i mimetex:\normalsize{P(B|A)} jest równa:

Zadanie 5
W dwóch urnach są kule. W pierwszej urnie są 2 kule zielone i 6 kul czerwonych, a w drugiej urnie - 4 kule zielone i 4 kule czerwone. Rzucamy kostką i jeśli wypadnie piątka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, a w pozostałych wypadkach losujemy jedną kulę z drugiej urny. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy zieloną kulę jest równe:

Zadanie 6
W pewnym sklepie wytwórnia soków ustawiła stoisko promocyjne. Stwierdzono, że 80% klientów próbowało soków przy stoisku. Zauważono też, że soki tej wytwórni kupowało 40% tych, którzy próbowali soku przy stoisku, i tylko 20% tych, którzy soku nie próbowali. Prawdopodobieństwo, że klient spróbuje soku wytwórni, ale go nie kupi, jest równe:

Zadanie 7
W fabryce zegarów z kukułką wadliwie wykonuje się 4% mechanizmów zegara i 2% mechanizmów napędzających kukułki. (Wady w mechanizmach występują niezależnie od siebie). Jakie jest prawdopodobieństwo, że w zegarze z tej fabryki przynajmniej jeden mechanizm jest sprawny?

Zadanie 8
Zdarzenia mimetex:\normalsize{A}, mimetex:\normalsize{B} i mimetex:\normalsize{C} są niezależne oraz wiadomo, że mimetex:\normalsize{P(A \cap B)=\frac{1}{8}}, mimetex:\normalsize{P(A \cap C)=\frac{1}{6}}, mimetex:\normalsize{P(B \cap C)=\frac{1}{12}}. Zatem mimetex:\normalsize{P(A \cap B \cap C)} jest równe:

Zadanie 9
Koszykarz trafia do kosza z prawdopodobieństwem 0,8. Prawdopodobieństwo, że 7 spośród 10 oddanych przez niego rzutów będzie celnych, jest równe:

Zadanie 10
W torebce są nasiona, z których mogą wyrosnąć kwiaty w kolorach niebieskim, żółtym i czerwonym. Nasiona te zmieszane są w proporcji odpowiednio 3:2:3. Prawdopodobieństwo, że wśród 10 kwiatów, które urosły z nasion tej torebki 8 jest czerwonych, wynosi: