Zadanie 1
Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo, że suma oczek uzyskanych w obu rzutach będzie równa 7 wynosi:

Zadanie 2
W pewnej klasie mimetex:\normalsize{40\%} uczniów stanowią chłopcy, a mimetex:\normalsize{10\%} spośród nich należy do klubu tenisowego. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wybrany uczeń tej klasy należy do klubu tenisowego?

Zadanie 3
W pudełku jest 10 kul: 2 niebieskie, 3 zielone, 3 czerwone i 2 białe. Za wylosowanie kuli niebieskiej otrzymujemy 2 zł, za wylosowanie kuli zielonej lub czerwonej - 1 zł. W przypadku wylosowania kuli białej tracimy 3 zł. Wartość oczekiwana wyniku w tej grze jest równa:

Zadanie 4
W pudełku jest dziesięć kul: 2 niebieskie, 5 zielonych i 3 czerwone. Losujemy z tego pudełka dwa razy po jednej kuli. Prawdopodobieństwo, że obie kule będą tego samego koloru, wynosi:

Zadanie 5
Ze zbioru mimetex:\normalsize{\{1,\ 3,\ 7,\ 8,\ 9,\ 15,\ 20\}} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wylosowana liczba jest nieparzysta lub podzielna przez 3, wynosi:

Zadanie 6
Rzucamy 10 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że co najmniej raz wypadnie orzeł, wynosi:

Zadanie 7
Pięcioosobowa grupa przyjaciół wybrała się do teatru. Na ile sposobów mogą zająć wykupione miejsca na widowni?

Zadanie 8
Z worka, w którym znajduje się 50 losów loteryjnych, w tym 16 wygrywających, wyciągamy kolejno trzy losy. Prawdopodobieństwo, że wyciągnęliśmy co najmniej jeden los przegrywający jest równe:

Zadanie 9
Rzucamy dwiema kostkami sześciennymi do gry. Gdy suma oczek na kostkach jest równa 5 - otrzymujemy 5 zł, a gdy suma oczek jest większa od 5 - tracimy 1 zł. Aby gra była sprawiedliwa za wylosowanie sumy oczek mniejszych od 5:

Zadanie 10
Na półce chcemy ustawić 10 książek: 3 słowniki i 7 poradników. Na ile sposobów możemy to zrobić, jeśli wszystkie słowniki mają stać obok siebie?