Zadanie 1
Tangens jednego z kątów ostrych trójkąta prostokątnego jest równy mimetex: \normalsize {\frac{3}{4}}. Sinus drugiego kąta ostrego tego trójkąta wynosi:

Zadanie 2
W trójkącie równoramiennym o polu mimetex: \normalsize {P} wysokość poprowadzona do podstawy ma długość mimetex: \normalsize {h}. Tangens kąta między ramieniem a podstawą jest równy:

Zadanie 3
Spójrz na rysunek. Znając wartości funkcji trygonometrycznych kąta mimetex: \normalsize {50^{\circ}} (zobacz tabela poniżej), można obliczyć przybliżoną długość promienia okręgu. Wynika stąd, że promień okręgu jest równy:

Zadanie 4
Rowerzysta wjeżdża na wzniesienie po drodze, której nachylenie jest równe mimetex: \normalsize {25}%. Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 5
Dwa kąty trójkąta mimetex: \normalsize {ABC} mają miary mimetex: \normalsize {45^{\circ}} i mimetex: \normalsize {75^{\circ}}. Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość mimetex: \normalsize {8}. Wynika stąd, że obwód trójkąta mimetex: \normalsize {ABC} jest równy:

Zadanie 6
Jeśli mimetex: \normalsize {\frac{tg \alpha}{\sin \alpha}=2}, to kąt ostry mimetex: \normalsize {\alpha} ma miarę:

Zadanie 7
Kąty mimetex: \normalsize {\alpha} i mimetex: \normalsize {\beta} są kątami ostrymi pewnego trójkąta prostokątnego i zachodzi równość mimetex: \normalsize {\cos\alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2}}. Zatem kąty te mają miary:

Zadanie 8
Prosta o równaniu mimetex: \normalsize {y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x+2\sqrt{3}} jest nachylona do osi mimetex: \normalsize {x} pod kątem:

Zadanie 9
Wartość wyrażenia mimetex: \normalsize {\frac{\sin 150^{\circ}-\cos 120^{\circ}}{\sqrt{tg 135^{\circ}}} } jest równa:

Zadanie 10
Pole trójkąta o bokach długości mimetex: \normalsize {4}, mimetex: \normalsize {5} i mimetex: \normalsize {7} jest równe: