Zadanie 1
Funkcja mimetex: f, której wykres przedstawiono na rysunku, opisana jest wzorem:Zadanie 2
Rozwiązaniem nierówności mimetex: \normalsize {(x^2-4)(-x^2+x+20)\geq 0} jest zbiór:

Zadanie 3
Dziedziną funkcji mimetex: \normalsize {y=\sqrt{x^2+2x-15}+\frac{5}{x-3}} jest zbiór:

Zadanie 4
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji wielomianowej mimetex: \normalsize {y=W(x)}, która ma dwa miejsca zerowe. Wskaż zdanie fałszywe.Zadanie 5
Wielomian W(x) ma tylko dwa pierwiastki: liczba mimetex: \normalsize {-2} jest jego trzykrotnym pierwiastkiem, a liczba mimetex: \normalsize {3} – dwukrotnym. Współczynnik mimetex: \normalsize {a_{n}} przy najwyższej potędze zmiennej mimetex: \normalsize {x} tego wielomianu jest dodatni. Zbiorem rozwiązań nierówności mimetex: \normalsize {W(x)<0} jest:

Zadanie 6
Dane są dwie funkcje mimetex: \normalsize {f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^{x} -1} oraz mimetex: \normalsize {g(x)=\log_{2} (x+2)}. Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie 7
Wykresy funkcji mimetex: \normalsize {y=3^{x-1}} i mimetex: \normalsize {y=\sqrt{3}\left(\frac{1}{9}\right)^{x}} przecinają się w punkcie o współrzędnych:

Zadanie 8
Wskaż równanie, którego rozwiązanie jest liczbą dodatnią.

Zadanie 9
Rozwiązanie równania mimetex: \normalsize {\log_{4}x+\log_{0,5}3 = \log_{2} 5} należy do przedziału:

Zadanie 10
Kolonia bakterii początkowo liczyła mimetex: \normalsize {2000} bakterii, a co trzy godziny ich liczba rosła o mimetex: \normalsize {50}%. Po upływie doby ich liczba: