Zadanie 1
Kąty pewnego trójkąta mają miary mimetex:\normalsize {\alpha + 10^{\circ}}, mimetex:\normalsize {2\alpha}, mimetex:\normalsize {2\alpha - 30^{\circ}}. Wynika stąd, że trójkąt ten jest:

Zadanie 2
Jaką miarę ma największy kąt trapezu mimetex:\normalsize {ABCD}, w którym: mimetex:\normalsize {AB||CD}, mimetex:\normalsize {|AB|=|BD|}, mimetex:\normalsize {|BC|=|CD|} i mimetex:\normalsize {|<DAB|=75^{\circ}}?

Zadanie 3
Boki pewnego trójkąta prostokątnego mają długości mimetex:\normalsize {6}, mimetex:\normalsize {6\sqrt{2}}, mimetex:\normalsize {6\sqrt{3}}. Jego najkrótsza wysokość jest równa:

Zadanie 4
W czworokącie mimetex:\normalsize {ABCD} boki mają długości: mimetex:\normalsize {|AB|=8}, mimetex:\normalsize {|BC|=7}, mimetex:\normalsize {|CD|=17}, mimetex:\normalsize {|AD|=12}. Przekątna mimetex:\normalsize {AC} tego czworokąta może mieć długość:

Zadanie 5
W trójkącie równoramiennym ramię jest o mimetex:\normalsize {3} dłuższe od podstawy, a wysokość opuszczona na podstawę jest o mimetex:\normalsize {2} dłuższa od podstawy. Pole tego trójkąta jest równe:

Zadanie 6
Który z trójkątów o podanych długościach boków jest prostokątny?

Zadanie 7
W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość mimetex:\normalsize {16}, a długość ramienia jest równa mimetex:\normalsize {10}. Odległość środka ciężkości tego trójkąta od jego podstawy jest równa:

Zadanie 8
Wysokości trójkąta równobocznego przecinają się w punkcie odległym od jego podstawy o mimetex: \normalsize {2\sqrt{3}}. Pole tego trójkąta jest równe:

Zadanie 9
Krótsza przekątna trapezu prostokątnego podzieliła go na trójkąt równoboczny o boku długości mimetex: \normalsize {6} oraz trójkąt prostokątny. Obwód tego trapezu jest równy:

Zadanie 10
W czworokącie wypukłym jeden z boków ma mimetex: \normalsize {15} cm, a przekątne mimetex: \normalsize {12} cm i mimetex: \normalsize {16} cm. Przekątne te przecinają się w punkcie mimetex: \normalsize {S}, który jest ich środkiem. Wobec tego czworokąt ten jest: