Zadanie 1
Dla jakiej wartości mimetex:\normalsize {b} wielomiany mimetex:\normalsize { (x-b)(2x^3-3x^2) }i mimetex:\normalsize {x^3-6x^2+2x^4} są równe?

Zadanie 2
Wielomianmimetex:\normalsize { x^4-x^3+8x-8} można przedstawić jako iloczyn trzech spośród podanych wielomianów. Który wielomian nie będzie występował w tym rozkładzie?

Zadanie 3
Dla mimetex:\normalsize {x\neq \frac{1}{2} } wyrażenie mimetex:\normalsize {\frac{2x^3-x^2-18x+9}{2x-1} } zapisane w prostszej postaci jest równe:

Zadanie 4
Ile pierwiastków niewymiernych ma równanie mimetex:\normalsize {x^4-7x^2+10=0}?

Zadanie 5
Wszystkie rozwiązania równania mimetex:\normalsize {3x^5-6x^4+2x^3-4x^2-5x+10=0} należą do przedziału:

Zadanie 6
Po podzieleniu wielomianu mimetex:\normalsize {2x^4+3x^3-2x-3} przez dwumian mimetex:\normalsize {x-1} otrzymamy wielomian:

Zadanie 7
Po podzieleniu wielomianu mimetex:\normalsize {W(x)} przez dwumian mimetex:\normalsize {x-3} otrzymano wielomian mimetex:\normalsize {x^2-3x+5} i resztę mimetex:\normalsize {5}. Wobec tego wielomian mimetex:\normalsize {W(x)} jest równy:

Zadanie 8
Ile pierwiastków całkowitych ma równanie mimetex:\normalsize {2x^4+5x^3-3x^2-8x+4=0}?

Zadanie 9
Jedna z poniższych liczb jest rozwiązaniem równania mimetex: 3x^3-4x^2+5x+6=0. Wskaż ją.

Zadanie 10
Reszta z dzielenia wielomianu mimetex:\normalsize {x^4+2x^3+3x^2+x-7} przez dwumian mimetex:\normalsize {x+2} jest równa: