Zadanie 1
Graniastosłup ma mimetex:\normalsize {18} krawędzi. Jaki wielokąt jest podstawą tego graniastosłupa?

Zadanie 2
Oblicz długości odcinków mimetex:\normalsize{x}, mimetex:\normalsize{y} i mimetex:\normalsize{z} zaznaczonych w poniższym sześcianie i ostrosłupach prawidłowych.Zadanie 3
Wysokość czworościanu foremnego, którego krawędź ma mimetex: \normalsize 12 cm, jest równa:

Zadanie 4
Graniastosłup przedstawiony na rysunku jest prawidłowy.

Z informacji przedstawionych na tym rysunku wynika, że:


Zadanie 5

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, w którym krawędź podstawy ma długość mimetex:\normalsize {3}, a wysokość wynosi mimetex:\normalsize {\sqrt {3}} jest równe:

Zadanie 6
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wysokość jest równa mimetex: \normalsize 5, a przekątna podstawy ma długość mimetex: \normalsize 3\sqrt{2}, wynosi:

Zadanie 7
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości mimetex:\normalsize {7}. Pole powierzchni całkowitej (mimetex:\normalsize {P}) i objętość tego walca (mimetex:\normalsize {V}) są równe:

Zadanie 8
Walec, którego przekrój osiowy jest kwadratem, ma objętość mimetex:\normalsize {66\pi}. Wysokość tego walca jest równa średnicy kuli, której objętość wynosi:

Zadanie 9
Objętość bryły (złożonej ze stożka i półkuli) przedstawionej na rysunku wynosi:Zadanie 10
Naczynie ma kształt stożka o wysokości mimetex:\normalsize{8} cm i średnicy podstawy mimetex:\normalsize{12} cm. Ile co najmniej takich naczyń potrzebujemy, aby wlać do nich mimetex:\normalsize{2} litry wody?