Zadanie 1
Ćwierć koła o promieniu mimetex: 12 cm ma takie samo pole jak koło o średnicy:

Zadanie 2
Minutowa wskazówka pewnego zegara ma ok. mimetex: 3 cm. Jaka drogę pokona jej koniec w ciągu ok. mimetex: 10 minut?

Zadanie 3
Miara kąta mimetex:\normalsize {\alpha} wynosi:


Zadanie 4
Punkt mimetex: \normalsize C leży na okręgu o średnicy mimetex: \normalsize AB. Wiadomo, że mimetex: \normalsize |AC|=6 cm, mimetex: \normalsize |BC|=4 cm. Wynika stąd, że średnica mimetex: \normalsize AB tego okręgu ma długość:

Zadanie 5
Prosta mimetex:\normalsize a jest styczna do okręgu. Miara kąta mimetex:\normalsize \alpha jest równa:


Zadanie 6
Ile punktów wspólnych ma okrąg o promieniu długości mimetex:\normalsize 6 z okręgiem o promieniu długości mimetex:\normalsize 10, jeśli odległość między środkami tych okręgów wynosi mimetex:\normalsize 4?

Zadanie 7
Pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny, którego bok ma długość mimetex:\normalsize {6}, jest równe:

Zadanie 8
W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości mimetex:\normalsize {5} i mimetex:\normalsize {12}. Jaką długość ma odcinek łączący wierzchołek kąta prostego ze środkiem przeciwprostokątnej?

Zadanie 9
Dwunastokąt ma:

Zadanie 10
Bok sześciokąta foremnego ma długość mimetex:\normalsize {\sqrt {3}}. Zatem jego pole wynosi: