Zadanie 1
Wskaż punkty, w których wykres funkcji mimetex:\normalsize{y=\frac{6}{x+2}-1} przecina osie układu współrzędnych.

Zadanie 2
Dziedziną funkcji mimetex:\normalsize y=\frac{\sqrt{2x-6}}{x-4} jest zbiór:

Zadanie 3
Dana jest funkcja mimetex:\normalsize{f(x)=-x^2+4}. Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 4
Dana jest funkcja mimetex:\normalsize{g(x)= {(\frac{1}{3}})^{x}}. Który z wykresów przedstawionych na rysunku jest wykresem funkcji mimetex:\normalsize{g}?Zadanie 5
Wykres funkcji mimetex:\normalsize y=a+\log_{2} x przechodzi przez punkt o współrzędnych mimetex:\normalsize (\frac{1}{8},\ 3) dla:

Zadanie 6
Rozwiązaniem równania mimetex: \log x = \frac{1}{2} jest liczba:

Zadanie 7
Rozwiązaniem równania mimetex: \log_{3} x + \log_{3} 10 = 3 jest liczba:

Zadanie 8
Rozwiązaniem równania mimetex: 3^{x} = 12 \cdot 6^{x-1} jest liczba:

Zadanie 9
Po przesunięciu wykresu funkcji mimetex: y=2x-5 o mimetex: 4 jednostki w lewo i o mimetex: 3 jednostki w górę otrzymamy wykres funkcji:

Zadanie 10
Po odbiciu symetrycznym wykresu funkcji mimetex: y=x^2-2x+5 względem osi mimetex: y otrzymamy wykres funkcji: