Zadanie 1
Miary kątów równoległoboku, w którym kąt ostry jest 3 razy mniejszy od kąta rozwartego, to:

Zadanie 2
Wskaż liczby, które mogą być długościami boków trójkąta.

Zadanie 3
W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość mimetex:\normalsize{5}, a przeciwprostokątna ma długość mimetex:\normalsize{13}. Wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego jest równa:

Zadanie 4
Wysokość trójkąta równobocznego wynosi mimetex:\normalsize {3 \sqrt {3}}. Pole tego trójkąta jest równe:

Zadanie 5
Obwód kwadratu, w którym przekątna jest o mimetex:\normalsize{2} dłuższa od boku, jest równy:

Zadanie 6
W trójkącie mimetex:\normalsize {ABC} dwa boki maja długości mimetex:\normalsize {|AB|=10} i mimetex:\normalsize {|BC|=24}. Symetralne tych boków przecinają się w punkcie mimetex:\normalsize {S}. Przekątna mimetex:\normalsize {SB} czworokąta mimetex:\normalsize {ABCS} ma długość mimetex:\normalsize {13}. Pole tego czworokąta jest równe:

Zadanie 7
Boki trójkąta prostokątnego mają mimetex:\normalsize {6} cm, mimetex:\normalsize {8} cm i mimetex:\normalsize {10} cm. Poprowadzono dwusieczną większego z kątów ostrych tego trójkąta, która podzieliła przyprostokątną na dwa odcinki. Odcinki te mają długości:

Zadanie 8
Punkty mimetex:\normalsize {A}, mimetex:\normalsize {B} i mimetex:\normalsize {C} są niewspółliniowe. Kąt przyległy do kąta mimetex:\normalsize {ABC} ma miarę trzy razy większą od miary kąta mimetex:\normalsize {BAC}. Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 9
Pole trapezu równoramiennego wynosi mimetex:\normalsize {24} cmmimetex:\normalsize {^2}. Jego wysokość jest 2 razy krótsza od dłuższej podstawy, a krótsza podstawa ma długość mimetex:\normalsize {4} cm. Długość ramienia tego trapezu jest równa:

Zadanie 10
W czworokącie wypukłym jeden z boków ma mimetex:\normalsize {10} cm, a przekątne tego czworokąta mają mimetex:\normalsize {12} cm i mimetex:\normalsize {16} cm. Przekątne te przecinają się w punkcie mimetex:\normalsize {S}, który jest ich środkiem. Wobec tego czworokąt ten jest: