Zadanie 1
Wykonaj działania i uporządkuj wielomian mimetex:\normalsize{(3x-1)(2x+5)-(x-3)^2(x+1)}.

Zadanie 2
Która z podanych równości jest prawdziwa?

Zadanie 3
Wielomian mimetex:\normalsize{5x^3-3x^2-5x+3} po rozłożeniu na czynniki jak najniższego stopnia jest równy wielomianowi:

Zadanie 4
Dla mimetex:\normalsize{x \neq 2} wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{\frac{x^3-2x^2+2x-4}{x-2}} jest liczbą:

Zadanie 5
Równanie mimetex:\normalsize{2x^4-x^3-6x^2=0} ma:

Zadanie 6
Wiadomo, że mimetex:\normalsize{(x-2)\cdot W(x)=x^4-4x^3+5x^2-3x+2}. Wynika stąd, że:

Zadanie 7
Dzieląc wielomian mimetex:\normalsize{W(x)} przez dwumian mimetex:\normalsize{x+5}, otrzymujemy wielomian mimetex:\normalsize{2x^3-3x^2+x+1} i resztę mimetex:\normalsize{3}. Wynika stąd, że:

Zadanie 8
Reszta z dzielenia wielomianu mimetex:\normalsize{3x^4+10x^3+14x^2+6x+3} przez dwumian mimetex:\normalsize{x+1} jest równa:

Zadanie 9
Wielomian mimetex:\normalsize{x^3-x^2+x+3}

Zadanie 10
Wskaż wszystkie rozwiązania równania mimetex:\normalsize{x^3-3x^2-4x+12=0}.

Zadanie 11
Reszta z dzielenia wielomianu mimetex:\normalsize {x^4+2x^3+3x^2+x-7} przez dwumian mimetex:\normalsize {x+2 } jest równa: