Zadanie 1
Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji mimetex: \normalsize g(x)= - (x + 1)^2- 3 ?Zadanie 2
Znajdź wzór funkcji, której wykresem jest parabola o wierzchołku mimetex:\normalsize W =(-7,6) przechodząca przez punkt mimetex:\normalsize P=(1,-2).

Zadanie 3
Miejsca zerowe funkcji mimetex:\normalsize{y=\frac{1}{3}x^{2}-x+\frac{2}{3} to:

Zadanie 4
Dla jakich argumentów funkcja mimetex:\normalsize{k(x)=x^{2}-2x+5} jest rosnąca?

Zadanie 5
Wzór funkcji mimetex:\normalsize{y=-x^{2}+2x-3}zapisany w postaci kanonicznej to:

Zadanie 6
Pole trójkąta, którego wierzchołkami są punkty przecięcia paraboli mimetex: \normalsize y=-1,5(x+4)(x-1) z osiami układu współrzędnych, wynosi:

Zadanie 7
Zbiór rozwiązań nierówności mimetex:\normalsize{x^{2}-x-12 \geq 0} to:

Zadanie 8
Dla jakich argumentów wartości funkcji mimetex:\normalsize{f(x)=x^2+x-2} są większe od wartości funkcji mimetex:\normalsize{h(x)=x+2}?

Zadanie 9
Różnica pomiędzy największą a najmniejszą wartością funkcji mimetex: \normalsize y=\frac{1}{4}x^2+2x+6 w przedziale mimetex: \normalsize <-5; 2> wynosi:

Zadanie 10
Z drutu o długości 36cm należy zbudować szkielet graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o jak największym polu powierzchni całkowitej. Ile wynosi to pole?