Zadanie 1
Wszystkie rozwiązania równania mimetex: \normalsize x^{2}-1=1 należą do przedziału:

Zadanie 2
Równanie mimetex: \normalsize {(7x-4)}^{2}=16 :

Zadanie 3
Jeden z boków prostokąta ma długość 3, a drugi - tę samą, co długość boku pewnego trójkąta równobocznego. Pola tych figur są równe, jeżeli bok trójkąta ma długość:

Zadanie 4
Równanie mimetex:\normalsize {6x^2-13x+5=0}:

Zadanie 5
Rozwiązaniami równania mimetex: \normalsize -3x^{2}+2x+1=0 są liczby różniące się o:

Zadanie 6
Równaniemimetex: \normalsize \frac{2}{x-2}=\frac{x}{x^{2}-x-2} :

Zadanie 7
Rozwiązanie układu równań mimetex: \normalsize \left\{ {\begin{array}{l} x+2y=4 \\ y=x^{2}-1 \\ \end{array}} \right. to:

Zadanie 8
Rozwiązanie równania mimetex: \normalsize 2{(x-3)}^{2}-\left( x-3 \right)\left( 3+x \right)=0 to:

Zadanie 9
mimetex: \normalsize x^{2}-2,5x-1,5=0
mimetex: \normalsize 2\left( 2x+1 \right)\left( x-3 \right)=0
mimetex: \normalsize 2 x^{2}-5x=3<br>{-3x}^{2}-7,5x+4,5=0
Ile spośród równań kwadratowych podanych powyżej ma takie same rozwiązania jak równanie mimetex: \normalsize \left( x-2 \right)^{2}+2\left( x-1,5 \right)=(4-x)(x+1) ?


Zadanie 10
Długości przyprostokątnych pewnego trójkąta prostokątnego różnią się o 2, a jego najdłuższy bok jest dłuższy od średniego też o 2. Zatem obwód tego trójkąta jest równy: