Zadanie 1
Które z poniższych przyporządkowań nie jest funkcją?


Zadanie 2
Dziedziną funkcji przedstawionej na rysunku poniżej jest zbiór:Zadanie 3
Na rysunku poniżej przedstawiono wykres funkcji mimetex:\normalsize f. Które zdanie jest prawdziwe?Zadanie 4
Na rysunku poniżej przedstawiono wykres funkcji mimetex: \normalsize f . Które zdanie jest fałszywe?Zadanie 5
Funkcja liniowa przechodząca przez punkty mimetex:\normalsize{C=(0,-2) i mimetex:\normalsize{D=(1,-3 \frac{1}{4}) ma wzór:

Zadanie 6
Funkcja liniowa, której wykres przechodzi przez punkt mimetex:\normalsize{A=(-{\frac{1}{2},2) i jest równoległy do wykresu funkcji mimetex:\normalsize{y={-\frac{1}{2}x+1, ma wzór:

Zadanie 7
Dla jakich argumentów wartości funkcji mimetex:\normalsize h(x)= -{\frac{1}{3}x -1} są niedodatnie?

Zadanie 8
Podane w poniższej tabeli wielkości są wprost proporcjonalne. Zatem "a" wynosi:


Zadanie 9
Poniższy wykres przedstawia zależność między długościami przyprostokątnych mimetex: \normalsize x i mimetex: \normalsize y trójkąta prostokątnego o pewnym polu mimetex: \normalsize P . Które zdanie jest fałszywe?Zadanie 10
Funkcja mimetex: \normalsize f opisuje zależność pomiędzy wielkościami wprost proporcjonalnymi, a jej wykres przechodzi przez punkt mimetex: \normalsize (3, 1). Który z poniższych wzorów opisuje funkcję mimetex: \normalsize f?