Zadanie 1
Rozwiązanie równania mimetex: \normalsize \left( 4x-3 \right)\left( 3+4x \right)=4x(4x-1,5) należy do przedziału:

Zadanie 2
Które z poniższych równań jest sprzeczne?

Zadanie 3
Półlitrowy słoik mieści 0,7 kg miodu. Do 0,2 litrowego słoiczka można zmieścić:

Zadanie 4
Ile liczb naturalnych spełnia nierówność mimetex: \normalsize (2x-1)^{2}-3x(x-3)<(x+2)^{2} ?

Zadanie 5
Iloczyn liczb spełniających równanie mimetex: \normalsize \left| 2x-5 \right|=3 to:

Zadanie 6
Która z nierówności ma wśród rozwiązań najwięcej liczb całkowitych?

Zadanie 7
Rozwiązaniem układu równań mimetex: \normalsize \left\{ {\begin{array}{l} 5a-4b=7 \\ 3a+7\left( a-b \right)=2 \\ \end{array}} \right. jest para liczb, których suma wynosi:

Zadanie 8
Aby układ równań mimetex: \normalsize \left\{ {\begin{array}{l} 5y-5x=k \\ x-y=3 \\ \end{array}} \right. był nieoznaczony, literę mimetex: \normalsize k należy zastąpić liczbą:

Zadanie 9
Wymiary dna prostopadłościennego basenu to 4m x 8m. Z kranu leci woda z szybkością 40 litrów na minutę. Jak długo kran musi być odkręcony, aby poziom wody w basenie wyniósł 1,5m?

Zadanie 10
Piotr i Paweł oszczędzają na wycieczkę. Kwota zaoszczędzona przez Piotra jest o 25% mniejsza niż oszczędności Pawła. Paweł ma o 40 zł więcej niż Piotr. Jaką kwotę zaoszczędzili łącznie?