Zadanie 1
O dwóch różnych, dodatnich liczbach mimetex: \normalsize a i mimetex: \normalsize b wiadomo, że mimetex: \normalsize a^{5}=b. Z tej równości wynika, że:

Zadanie 2
Liczby: mimetex: \normalsize a= \log10 \sqrt {10}, mimetex: \normalsize b={\log}_{\sqrt 7 }7 , mimetex: \normalsize c={\log}_{2}\frac{1}{2}, mimetex: \normalsize d={log}_{5}\sqrt 5 ustawione w porządku rosnącym to:

Zadanie 3
Która z podanych liczb jest 3 razy większa od liczby mimetex: \normalsize {\log}_{3}4?

Zadanie 4
O liczbach mimetex: \normalsize a={\log}_{2}3 i mimetex: \normalsize b={\log}_{2}24 można powiedzieć, że:

Zadanie 5
Ile spośród liczb: mimetex: \normalsize {\log}_{7}7^{5}; mimetex: \normalsize {\log}_{5}0,2; mimetex: \normalsize {\log}_{6}4+{\log}_{6}9; mimetex: \normalsize \log6\sqrt{10} - \log 6 to liczby naturalne?

Zadanie 6
Która z podanych liczb jest większa od 1?

Zadanie 7
Liczba mimetex: \normalsize a jest 100 razy większa od liczby mimetex: \normalsize b. Zatem liczba mimetex: \normalsize {\log} a jest:

Zadanie 8
Przyjmując, że mimetex: \normalsize \log3\approx 0,5 i mimetex: \normalsize \log2\approx 0,3, wybierz poprawne oszacowanie:

Zadanie 9
Jeśli mimetex: \normalsize {\log}_{2\sqrt 3 }x=-4, to liczba mimetex: \normalsize x jest równa:

Zadanie 10
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{{\frac{\log_6 12 + \log_6 3 - \log_6 6 }{\log_{\frac{1}{3}} 3}} wynosi: