Zadanie 1
Która z podanych liczb jest najmniejsza?

Zadanie 2
Liczba mimetex:\normalsize \frac{3^{-5}\cdot 27}{3^{10}}\cdot\left( \frac{1}{9} \right)^{-3} jest równa:

Zadanie 3
Liczba mimetex:\normalsize 5^{-15} jest od liczby mimetex:\normalsize 5^{-12} :

Zadanie 4
Liczba mimetex:\normalsize \left( 3\sqrt{6} -5\sqrt{2} \right)^{2} jest równa:

Zadanie 5
Ile spośród liczb: mimetex: \normalsize 15\sqrt{6}, mimetex: \normalsize 6\sqrt{20}, mimetex: \normalsize 10\sqrt{12}, mimetex: \normalsize 20\sqrt{3} jest równych mimetex: \normalsize \sqrt{1200}?

Zadanie 6
Liczba mimetex: \normalsize 3\sqrt {12} +4\sqrt {48} -2\sqrt {27} jest równa:

Zadanie 7
Liczba mimetex: \normalsize {81}^{0,25} jest równa:

Zadanie 8
Liczba mimetex: \normalsize \sqrt{8}\cdot \sqrt[4]{4} jest równa:

Zadanie 9
Która z podanych liczb jest niewymierna?

Zadanie 10
W którym przykładzie błędnie wstawiono znak nierówności?