Zadanie 1
Dane są zbiory: mimetex:\normalsize A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, mimetex:\normalsize B = \{2, 3, 4, 5\}. Zbiór mimetex:\normalsize A \cap B jest równy:

Zadanie 2
Na rysunku zaznaczono kropkami wszystkie elementy zbiorów mimetex:\normalsize A , mimetex:\normalsize B i mimetex:\normalsize C . Zbiór mimetex:\normalsize (B\cup C)\backslash A ma:


Zadanie 3
Każdy uczeń pewnej szkoły uczy się języka angielskiego lub niemieckiego. Języka angielskiego uczy się 85% uczniów, a niemieckiego – 65%. Ile procent uczniów uczy się tylko języka niemieckiego?

Zadanie 4
Dane są zbiory: mimetex:\normalsize A=\left\{ -5\frac{\, 1}{5}, -\sqrt{6}, -\frac{2}{3}, 1, \sqrt 3, 17\frac{1}{4} \right\} i mimetex:\normalsize B=\left\{ -3, -\sqrt{2}, 0, 1, 3 \right\} . Zbiór mimetex:\normalsize (A\backslash B)\cap IQ to:

Zadanie 5
Przedział przedstawiony na rysunku zawiera liczby spełniające następujące warunki:


Zadanie 6
Zbiór wszystkich liczb, które są mniejsze od mimetex:\normalsize -4 lub nie mniejsze od mimetex:\normalsize 7 , to:

Zadanie 7
Zbiór mimetex:\normalsize <-5;8)\cap <3;10) zapisany w prostszej postaci to:

Zadanie 8
Zbiór mimetex: \normalsize R\backslash <-2;5) przedstawiono na rysunku:

Zadanie 9
Zbiór mimetex:\normalsize \left( (-\sqrt {40};8> \cup (5;\sqrt {40} > \right)\cap N ma:

Zadanie 10
Zbiór mimetex:\normalsize <-5;0> \backslash N można zapisać jako: