Zadanie 1
Rysunek przedstawia cztery wektory: mimetex:\normalsize \vec{a} , mimetex:\normalsize \vec{b} , mimetex:\normalsize \vec{c} oraz mimetex:\normalsize \vec{d} . Wskaż zdanie prawdziwe.


Zadanie 2
Dane są punkty mimetex:\normalsize A=\left( -4, 3 \right) , mimetex:\normalsize B=\left( 2, -7 \right) oraz mimetex:\normalsize C=(-1,-3) . Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 3
Dane są wektory mimetex:\normalsize \vec{u}=\left[ k+1, 3 \right] oraz mimetex:\normalsize \vec{v}=\left[ 1, k-1 \right] . Wektory mimetex:\normalsize \vec{u} oraz mimetex:\normalsize \vec{v} są równoległe dla:

Zadanie 4
Punkty mimetex:\normalsize A=\left( 1, 3 \right) , mimetex:\normalsize B=(4, 0) oraz mimetex:\normalsize C=(-1,-5) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku mimetex:\normalsize ABCD . Wierzchołek mimetex:\normalsize D ma współrzędne:

Zadanie 5
Na rysunku przedstawiono równoległobok mimetex:\normalsize ABCD . Wskaż równość prawdziwą:


Zadanie 6
Na rysunku przedstawiono sześciokąt foremny mimetex:\normalsize ABCDEF . Wektor mimetex:\normalsize \vec{AD}+\vec{EB}-\vec{CF} :


Zadanie 7
Korzystając z informacji przedstawionych na rysunku, wskaż wzór, którym można opisać funkcję mimetex:\normalsize g .


Zadanie 8
Wykres funkcji mimetex:\normalsize f powstaje w wyniku przesunięcia o wektor mimetex:\normalsize \vec{u}=\left[ -1, 2 \right] wykresu funkcji mimetex:\normalsize y=\sqrt {x-1} -1 . Natomiast wykres funkcji mimetex:\normalsize g otrzymujemy, odbijając symetrycznie wykres funkcji mimetex:\normalsize f względem osi mimetex:\normalsize y . Wskaż wzór funkcji mimetex:\normalsize g .

Zadanie 9
Na jednym z rysunków przedstawiono wykres funkcji mimetex: \normalsize g\left( x \right)=\sqrt {-x+2}. Wskaż ten rysunek.


Zadanie 10
Korzystając z informacji przedstawionych na rysunku, wskaż wzór funkcji mimetex:\normalsize g .