Zadanie 1
Ile równań kwadratowych podanych w ramce nie ma rozwiązań?
mimetex:\normalsize \sqrt 2 x^{2}-x-3\sqrt 2 =0
mimetex:\normalsize x^{2}-\left( 2\sqrt 2 -1 \right)x+1=0
mimetex:\normalsize x^{2}+\sqrt 3 x+1=0
mimetex:\normalsize -x^{2}-\sqrt 5 x-1,25=0


Zadanie 2
Wskaż równanie, którego rozwiązaniami są liczby mimetex:\normalsize -2 oraz 0.

Zadanie 3
Ile równań kwadratowych podanych w ramce posiada takie same rozwiązania jak równanie mimetex:\normalsize \left( x-1 \right)^{2}-3\left( x+2 \right)\left( x-3 \right)=\left( 2x+1 \right)^{2} ?
mimetex:\normalsize 2x^{2}+x=6
mimetex:\normalsize \left( x-2 \right)\left( x+\frac{3}{2} \right)=0
mimetex:\normalsize x^{2}+\frac{1}{2}x-3=0
mimetex:\normalsize x^{2}-4=0


Zadanie 4
Liczby mimetex:\normalsize x_{1} i mimetex:\normalsize x_{2} (mimetex:\normalsize x_{1}<x_{2} ) są rozwiązaniami równania kwadratowego mimetex:\normalsize -x^{2}+6x-5=0 . Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize \sqrt[3]{3x_{1}+x_{2}} jest równa:

Zadanie 5
Wskaż równanie, którego wszystkie rozwiązania zawierają się w zbiorze rozwiązań nierówności mimetex:\normalsize \left| x-1 \right|<3 .

Zadanie 6
Dane jest równanie kwadratowe mimetex:\normalsize -x^{2}+11x-3=0 . Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 7
Dane jest równanie kwadratowe mimetex:\normalsize 2x^{2}+35x-6=0 . Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie 8
Liczby mimetex:\normalsize x_{1} i mimetex:\normalsize x_{2} są rozwiązaniami równania kwadratowego mimetex:\normalsize -x^{2}+5x+10=0 . Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize \left| \left( x_{1}+x_{2} \right)^{3}+20x_{1}x_{2} \right| jest równa:

Zadanie 9
Suma odwrotności rozwiązań równania kwadratowego mimetex:\normalsize x^{2}-x+\sqrt 2 -\sqrt 3 =0 jest równa:

Zadanie 10
Iloczyn rozwiązań równania kwadratowego mimetex:\normalsize {-2x}^{2}+11x+2m-3=0 wynosi 4, jeżeli wartość parametru mimetex:\normalsize m jest równa: