Zadanie 1
Dana jest funkcja mimetex:\normalsize f opisana za pomocą grafu. Wskaż zdanie fałszywe.


Zadanie 2
Poniżej przedstawiono wzory czterech funkcji. Dla ilu z nich dziedziną jest zbiór mimetex:\normalsize <2;3)\cup (3;+\infty) ?
mimetex:\normalsize f\left( x \right)=\sqrt {x-2} +\frac{1}{x-3}
mimetex:\normalsize g\left( x \right)=\sqrt {| x - 2| } +\frac{1}{x-3}
mimetex:\normalsize h\left( x \right)=\sqrt {2-x} +\frac{x}{2 |x | -6}
mimetex:\normalsize i\left( x \right)=\frac{1}{\sqrt {x-2} }+\frac{1}{x-3}


Zadanie 3
Wskaż wzór funkcji, której wykres przechodzi przez punkt mimetex:\normalsize (-2,\quad 3) .

Zadanie 4
Wskaż zdanie prawdziwe.

Zadanie 5
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji mimetex:\normalsize f . Wskaż zdanie fałszywe.


Zadanie 6
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji mimetex:\normalsize f . Wskaż zdanie prawdziwe.


Zadanie 7
Wykres funkcji liniowej mimetex:\normalsize f przechodzi przez punkty mimetex:\normalsize A=(-2\sqrt 2 ,-3) oraz mimetex:\normalsize B=\left( \sqrt 2 ,3 \right) . Zatem funkcję mimetex:\normalsize f można opisać wzorem:

Zadanie 8
Współczynniki funkcji mimetex:\normalsize y=ax+b spełniają warunek mimetex:\normalsize a\cdot b>0 . Rozstrzygnij, przez które ćwiartki układu współrzędnych może przechodzić wykres tej funkcji.

Zadanie 9
Wskaż wszystkie wartości parametru mimetex:\normalsize k , dla których miejscem zerowym funkcji mimetex:\normalsize y=5x+\left| k-1 \right|+3 jest mimetex:\normalsize x=-1 .

Zadanie 10
Wskaż wszystkie wartości parametru mimetex:\normalsize m , dla których funkcjamimetex:\normalsize y=\left( \left| m \right|-1 \right)x+3 jest rosnąca.