Zadanie 1
Liczba mimetex:\normalsize \frac{3^{-4}\cdot 27}{9^{-3}}\cdot \left( \frac{1}{3} \right)^{-4} jest równa:

Zadanie 2
Ile razy liczba mimetex:\normalsize 16\cdot \left( \frac{1}{4} \right)^{-7} jest większa od liczby mimetex:\normalsize 2^{5}\cdot \left( \frac{1}{64} \right)^{-2} ?

Zadanie 3
Liczba mimetex:\normalsize \frac{4,6\cdot {10}^{-3}\cdot {10}^{-2}}{2,3\cdot {10}^{7}} zapisana w notacji wykładniczej to:

Zadanie 4
Liczba mimetex:\normalsize \left( \frac{\sqrt 3 }{2}-\sqrt 2 \right)^{2} jest równa:

Zadanie 5
Liczba mimetex:\normalsize \frac{2\sqrt 3 }{2+\sqrt 3 } po usunięciu niewymierności z mianownika jest równa:

Zadanie 6
Ile spośród liczb: mimetex:\normalsize 5\sqrt {20} +3\sqrt[3]{32} , mimetex:\normalsize \sqrt {500} +\sqrt[3]{144} , mimetex:\normalsize \sqrt {50} +\sqrt[3]{864} , mimetex:\normalsize 2\sqrt {125} +2\sqrt[3]{108} jest równych liczbie mimetex:\normalsize 10\sqrt 5 +6\sqrt[3]{4} ?

Zadanie 7
Wskaż zdanie fałszywe.

Zadanie 8
Wskaż równość prawdziwą.

Zadanie 9
Liczba mimetex:\normalsize \sqrt[6]{3^{5}} jest równa:

Zadanie 10
Wskaż liczbę równą mimetex:\normalsize \sqrt {2\sqrt 2 }.