Zadanie 1
O zbiorach mimetex:\normalsize A i mimetex:\normalsize B wiadomo, że są różne, nie są puste oraz mimetex:\normalsize B jest podzbiorem mimetex:\normalsize A . Która z poniższych równości jest prawdziwa?

Zadanie 2
Wskaż zbiór, który został zaznaczony na rysunku.


Zadanie 3
Który z podanych zbiorów jest zbiorem skończonym?

Zadanie 4
Dany jest zbiór mimetex:\normalsize A=\left\{ -3; - \frac{1}{2}; \sqrt 2 ; 2,\left( 3 \right); \pi ; 4\frac{1}{2}; \sqrt[3]{125} \right\} . Wskaż zbiór mimetex:\normalsize A\cap IQ .

Zadanie 5
Dane są zbiory mimetex:\normalsize A=\left\{ x\in Z: x^{2}<16 \right\} oraz mimetex:\normalsize B=\left\{ x\in Z: x^{2}\geq 4 \right\} . Wskaż zbiór mimetex:\normalsize A\cap B .

Zadanie 6
Pewien zbiór mimetex:\normalsize A ma 10 elementów, zbiór mimetex:\normalsize B ma 13 elementów, a zbiór mimetex:\normalsize A\cap B ma 4 elementy. Ile elementów ma zbiór mimetex:\normalsize \left( A\backslash B \right)\cup \left( B\backslash A \right) ?

Zadanie 7
Zbiór wszystkich liczb, które są większe od 4 i mniejsze lub równe 5, to:

Zadanie 8
Na rysunku zaznaczono zbiór mimetex:\normalsize A . Wskaż zbiór mimetex:\normalsize R \backslash A .


Zadanie 9
Ile liczb naturalnych należy do zbioru mimetex:\normalsize \left\langle -3 ; \sqrt {37} )\cap \left( 4\sqrt[3]{-1} ;7 \right) \right. ?

Zadanie 10
Na jednym z poniższych rysunków zaznaczono zbiór mimetex:\normalsize \left( -2 ; +\infty ) \backslash \left\langle 1 ;3) \right. \right. . Wskaż, na którym.