Zadanie 1
Z poniższego wykresu wynika, że najczęściej wybieranymi w latach 2001-2007 przez widzów kinami były:Zadanie 2
Korzystając z wykresu z zadania 1, odpowiedz na pytanie. W którym roku multipleksy obsłużyły największą liczbę widzów?

Zadanie 3
Korzystając z wykresu z zadania 1, odpowiedz na pytanie. Na największy wzrost całkowitej liczby widzów w 2006 roku miał wpływ:

Zadanie 4
W klubie sportowym jest pięciu zawodników o wzroście 195cm, pięciu o wzroście 198cm i trzech o wzroście 200cm. Średni wzrost tych zawodników wynosi:

Zadanie 5
Poniżej przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w klasach VIIa i VIIb.

VIIa: 3, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 6, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 2, 6
VIIb: 4, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 2, 2, 3, 6, 4, 4, 5

Wyniki tego sprawdzianu w klasach VIIa i VIIb przedstawiono na diagramach.


Który diagram wykonano prawidłowo?


Zadanie 6
Odpowiedz na podstawie wyników sprawdzianu z matematyki, podanych w zadaniu 5. Które zdanie jest prawdziwe?

Zadanie 7
Odpowiedz na podstawie wyników sprawdzianu z matematyki podanych w zadaniu 5. Średnia ocen klasy VIIa jest:

Zadanie 8
Rzucamy sześcienną kostką do gry. Które z poniższych zdarzeń jest najmniej prawdopodobne?

Zadanie 9
W pudełku są 4 kule czarne, 5 czerwonych i 3 zielone. Prawdopodobieństwo wylosowania zielonej kuli wynosi:

Zadanie 10
W loterii wygrywa co piąty los, ale tylko 10% losów wygrywających gwarantuje otrzymanie nagrody, reszta to losy pozwalające losować jeszcze raz. Kupujemy jeden los. Prawdopodobieństwo otrzymania losu gwarantującego nagrodę wynosi: