Zadanie 1
Liczba wierzchołków graniastosłupa siedmiokątnego wynosi:

Zadanie 2
Ściany boczne graniastosłupów prostych są:

Zadanie 3
Podstawą graniastosłupa, który ma 30 krawędzi, jest:

Zadanie 4
Który z poniższych rysunków nie przedstawia siatki graniastosłupa?Zadanie 5
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o krawędziach 2cm, 3cm i 4cm wynosi:

Zadanie 6
Graniastosłup prosty trójkątny o krawędzi bocznej 10cm ma w podstawie trójkąt prostokątny o bokach 3cm, 4cm i 5cm. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi:

Zadanie 7
Sześcian o objętości 27dm³ ma krawędź długości:

Zadanie 8
Ile litrów wody zmieści się w prostopadłościennym akwarium o wymiarach 50cm, 40cm i 70cm?

Zadanie 9
Graniastosłup prosty czworokątny o krawędzi bocznej 10 ma w podstawie romb o przekątnych 6 i 8. Objętość tego graniastosłupa wynosi:

Zadanie 10
Podstawa graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma pole równe 81 cm², a pole powierzchni ściany bocznej wynosi 54 cm². Objętość tego graniastosłupa wynosi: