Zadanie 1
Liczba mimetex:\normalsize(-1{\frac{1}{4})^{3}} jest równa:

Zadanie 2
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{81 \cdot 3^{8}:3^{11}}wynosi:

Zadanie 3
Ćwierć liczby mimetex:\normalsize{2^{10} to:

Zadanie 4
Liczba mimetex:\normalsize({4^{2})^5 jest równa:

Zadanie 5
Dane są liczby:mimetex:\normalsize{4^{10},8^{6},64^{5},16^{9}}.Uporządkuj je w kolejności od najmniejszej do największej.

Zadanie 6
Pierwiastek kwadratowy z liczby mimetex:\normalsize{5\frac{4}{9}} wynosi:

Zadanie 7
Pierwiastek sześcienny z liczby -mimetex:\normalsize{2\frac{10}{27}} wynosi:

Zadanie 8
Wartością wyrażenia mimetex:\normalsize{\sqrt{4^{3}}+\sqrt[3]{8^{2}} jest:

Zadanie 9
Masę 7 ton można zapisać w notacji wykładniczej jako:

Zadanie 10
Pole trójkąta o podstawie długości mimetex:\normalsize{3\sqrt{3}} i wysokości mimetex:\normalsize{4\sqrt{3}} jest równe: