Zadanie 1
Zdanie Suma trzech liczb, z których pierwsza jest 2 razy większa od drugiej, a trzecia jest o 3 mniejsza od drugiej, wynosi 18,6 można zapisać za pomocą równania:

Zadanie 2
Pan Jarek zebrał m kg jagód, pan Tadek - o 5 kg więcej niż pan Jarek, a pani Ewa - 2 razy mniej niż pan Jarek i pan Tadek razem. Łącznie zebrali 36 kg jagód. Wskaż odpowiednie równanie opisujące tę sytuację.

Zadanie 3
Rozwiązaniem równania 6(k - 2) = -3k + 6 jest liczba:

Zadanie 4
Wskaż równanie równoważne równaniu -2x - 1 = 3x + 5.

Zadanie 5
Wartości wyrażeń 3x + 5 i 2x - 2 są równe dla:

Zadanie 6
Na trzynaste urodziny Asi przyszło 21 osób. Wśród gości było 2 razy więcej koleżanek niż kolegów. Ile było koleżanek, a ilu - kolegów?

Zadanie 7
Ile cukru należy dosypać do 18 kg wody, aby otrzymać roztwór 28-procentowy?

Zadanie 8
W pewnym trójkącie jeden z kątów jest 2 razy większy od drugiego i o 30° mniejszy od trzeciego. Która informacja o tym trójkącie jest prawdziwa?

Zadanie 9
Po wyznaczeniu y ze wzoru 2y = z - mimetex:\normal{\frac{1}{3}y otrzymamy:

Zadanie 10
Grupa sportowców przygotowuje się do zawodów lekkoatletycznych i każdy z nich specjalizuje się tylko w jednej dyscyplinie sportowej. Połowa tej grupy trenuje biegi krótkodystansowe, 10% - skoki w dal, 15% - biegi długodystansowe, a pozostałych pięcioro - rzut oszczepem. Ilu sportowców jest w tej grupie?