Zadanie 1
Do żółtego i zielonego wazonu o pojemności 1 litr każdy wlano wodę. W zielonym wazonie woda stanowi 40% jego objętości, a w żółtym mimetex:\normalsize{\frac{2}{5}}. Do którego wazonu można dolać więcej wody?

Zadanie 2
Ewa, Ania, Jola i Kasia miały przeczytać pewną książkę. Ewa przeczytała mimetex:\normalsize{\frac{1}{5}} tej książki, Ania - 25%, Jola - 0,55, a Kasia połowę. Która z dziewcząt przeczytała najmniejszą, a która największą część książki?

Zadanie 3
Uczniowie klas siódmych pewnej szkoły przedstawili swoje preferencje wzorów na ubraniach w postaci diagramu przedstawionego poniżej.


Na podstawie diagramu określ, które zdanie jest fałszywe.


Zadanie 4
W klasie VIIa liczącej 25 uczniów jest 14 dziewcząt. Dziewczęta w klasie VIIa stanowią:

Zadanie 5
W 45g wody rozpuszczono 5g cukru. Stężenie cukru w tym roztworze wynosi:

Zadanie 6
W głosowaniu na gospodarza klasy brało udział 30 uczniów. 40% głosów otrzymał Jarek. Ile osób na niego głosowało?

Zadanie 7
Telewizor "MAT" kosztował 1200zł. W trakcie promocji jego cenę obniżono o 15%. Aktualna cena tego telewizora to:

Zadanie 8
Beata kupiła 7 płyt, zwiększając swoją kolekcję o 14%. Obecnie ma:

Zadanie 9
W akwarium było 30 litrów wody. Następnie dolano jeszcze 6 litrów wody. O ile procent wzrosła objętość wody w tym akwarium?

Zadanie 10
Andrzej, przygotowując się do konkursu, zobowiązał się rozwiązać 200 zadań. W pierwszym tygodniu rozwiązał 40% tych zadań, pozostałe zadania rozwiązał w drugim tygodniu. O ile procent więcej zadań rozwiązał w drugim tygodniu niż w pierwszym?