Zadanie 1
Ile jest liczb całkowitych dwucyfrowych?

Zadanie 2
Dane są liczby: mimetex:\normalsize{1\frac{3}{5}, mimetex:\normalsize{\frac{8}{5}}, mimetex:\normalsize{\frac{10}{6}}, mimetex:\normalsize{\frac{16}{10}}. Która z podanych liczb jest różna od 1,6?

Zadanie 3
Dane są liczby: 1,(2); 1,2; mimetex:\normalsize{1\frac{1}{4}}; 1,(202). Ustawiając te liczby w kolejności od najmniejszej do największej, otrzymamy:

Zadanie 4
Suma liczb 0,4 i -mimetex:\normalsize{\frac{3}{5}} wynosi:

Zadanie 5
Różnica liczb 2,4 i -mimetex:\normalsize{\frac{4}{5}} wynosi:

Zadanie 6
Iloczyn liczbmimetex:\normalsize{\frac{1}{3}} i -2,7 wynosi:

Zadanie 7
Iloraz liczby -mimetex:\normalsize{1\frac{1}{4}} przez liczbę -0,25 jest równy:

Zadanie 8
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{\frac{(2-4)^{2}}{4-(-6)}-\frac{3(5-7)}{6:12}} wynosi:

Zadanie 9
Zbyszek oszczędza na rower, który kosztuje 1200zł. Zebrał już mimetex:\normalsize{\frac{2}{3}} tej kwoty. Ile pieniędzy jeszcze mu brakuje?

Zadanie 10
Zaokrąglenie do części setnych rozwinięcia dziesiętnego ułamka mimetex:\normalsize{\frac{37}{99}} wynosi: