Zadanie 1
Liczba 3 razy mniejsza od x to:

Zadanie 2
Obwód poniższej figury wynosi:


Zadanie 3
Po uproszczeniu wyrażenia -2z + 3k + 5z - 6k + 12 otrzymamy:

Zadanie 4
Wartość wyrażenia mimetex:\normalsize{a(3a - 1)} dla mimetex:\normalsize{a = -2} wynosi:

Zadanie 5
Ile poniższych równań spełnia liczba mimetex:\normalsize {1}?

mimetex:\normalsize {2x-3=-1}         mimetex:\normalsize {3x+1=2x+2}         mimetex:\normalsize {-3x-2=2x-7}


Zadanie 6
Liczba o x mniejsza od y to::

Zadanie 7
Rozwiązaniem równania 2x + 7 = -2 jest liczba:

Zadanie 8
Rozwiązaniem równania 3x - 5x - 4 = 1 jest liczba:

Zadanie 9
Kasia ma dwa razy więcej klocków niż Asia, a razem maja 96 klocków. Ile klocków ma Asia?

Zadanie 10
Jacek ma x lat. Jego siostra Zosia jest od niego o 3 lata starsza. Ile lat mają razem?